måndag, februari 04, 2008

Stärk Sveriges konkurrenskraft

KK-stiftelsens satsning för att stärka Sveriges konkurrenskraft är onekligen intressant. Jag instämmer verkligen i att det är ett problem att lärosätena är för lika. Spetskompetens behöver samlas och forskningsregioner skapas, och det gärna över gränserna. Jag citerar mig och Magdalena Streijffert från förra året:

Vi är övertygade om att de regionala högskolorna kan fylla en viktig
funktion men krafttag måste tas, till exempel genom större forskningssamarbeten
och en tydligare specialisering. Många av de regionala lärosätena runt om i
landet har naturliga förutsättningar för vissa forsknings- och
utbildningsuppgifter.
Låt oss heller inte stanna vid landsgränserna.
Regionuniversitet som är landsöverskridande skulle kunna vara en möjlighet för
många av våra högskolor och universitet att bredda sin forskningskompetens
samtidigt som man behåller rekryteringen av studenter från arbetarhem.

Läs hela artikeln här

Inga kommentarer: