torsdag, februari 07, 2008

Lärarutbildningen på agendan

Det ligger i vårt och allas intresse att de bästa väljer, och stannar kvar i,
läraryrket för att utbilda och lyfta våra barn och ungdomar till högt motiverade
och väl kvalificerade produktiva samhällsmedborgare.

Citat från DN Debatt idag.


Idag har min kollega Metta Fjelkner från Saco-styrelsen en artikel på DN Debatt,Skilj utbildning och löner för olika slags lärare . Metta sätter fingret på flera akuta problem som vi har i skolan idag vilket leder till att läraryrkets attraktionskraft lyser med svag låga, och ger konkreta förslag på hur den kan skruvas upp.

I dag fick jag även en rapport från Lärarnas riksförbunds ambitiösa studerandesektion med titeln En ny lärarutbildning- för ett kunskapsintensivt samhället och en stärkt profession. Ser fram emot att läsa den nu, LR Stud vågar ofta sticka ut hakan och komma med radikala förslag- precis som sitt moderförbund. Uppfriskande.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Nja, nu är det väl knappast så att Fjelkner sticker ut hakan. Först ger hon sitt stöd till ett riktigt dåligt avtal, sedan försöker hon tvätta händerna (inför medlemmerna) i DN-debatt. Riktigt dåligt.

Anonym sa...

Menar du att det är bra att vi får färre pedagogisk utbildad personal i förskolan? För det är ju det som blir resultatet med LRs politik.

Hur ser du på förskolan? Är det förvaring av barn eller är det pedagogisk verksamhet för barn?

Eva Westerberg sa...

Jag tror inte att de pedagogiskt utbildade förskollärarna blir färre av att man stärker statusen på ämneslärarna i grundskola och gymnasiet.

Förskolan är helt klart pedagogisk verksamhet för barn, men den pedagogik som behövs är annorlunda än den är i skolans senare år. Därför är det viktigt med rätt utbildning för rätt år och rätt ämne. Precis som det skrivs i artikeln är det olika intressen som gör att man söker sig till förskolläraryrket eller läraryrket. Att man då har en gemensam utbildning och likriktade ingångslöner är ett fatalt feltänk. Jag tror att hela skolsystemet snarare skulle tjäna på en förändring.

Klyftan sa...

Ja, skolsystemet bör förändras, det tycker jag också. Jag håller också med om, och tycker det är viktigt, att det är olika människor som söker sig till olika yrken. Men när utbildningen till de olika yrkena är lika omfattande förstår inte jag varför det ena yrket är värda en högre lön än det andra yrket?