onsdag, oktober 24, 2007

Utbildningarna som har ett mindre glapp till arbetsmarknaden

Började dagen med ett intressant frukostseminarium med Lars Leijonborg som pratade om globalisering, sina egna upplevelser från bland annat Kina och förstås lite utbildning och forskning. Leijonborg berättade att han besökt denna blogg i går, och när jag läste hans nyhetsbrev precis förstod jag varför:

"Reaktioner på Globaliseringsrådets första rapport
Många av er rådgivare har kommenterat Globaliseringsrådets rapport, ”Kunskapsdriven tillväxt”, som jag skrev om i mitt förra brev. Jag har fått en hel del inspel om vad som borde tas upp mer i kommande rapporter, till exempel forskares karriärmöjligheter, hälsans och ohälsans betydelse för konkurrenskraften och Sveriges roll i EU i globaliseringsperspektiv. Tack för det!En del tidningar har kommenterat rapporten. Niklas Ekdahl skrev till exempel i en krönika i Dagens Nyheter 14 oktober att Globaliseringsrådets rapport ”är ett sensationellt dokument, dels genom sin extremt optimistiska bild av Sveriges framtid, dels genom samsynen mellan tunga aktörer.”
Fredric Braconier i Svenska Dagbladet skriver något mindre entusiastiskt på nyhetsplats att ökningen av de civila forskningsanslagen till en procent av BNP är ”det enda riktigt konkreta förslaget” i rapporten.
Flera ledarsidor har uppmärksammat att Globaliseringsrådet säger att det är angeläget att avskaffa värnskatten, samma vecka som finansminister Anders Borg i en intervju sagt att det inte är en prioriterad reform denna mandatperiod. De bedömer dock frågan lite olika utifrån sina respektive politiska tillhörigheter.
Dagbladet (s)
Hallands Nyheter (c)
Norrbottens-Kuriren (m)

Utrikesminister Carl Bildt och ordföranden i Sacos studentråd, Eva Westerberg, har skrivit om rapporten på sina bloggar. Den förre, som är ledamot i rådet, har dåligt samvete för att han inte deltagit aktivare och den senare noterar att Globaliseringsrådet liksom hennes egen organisation vill införa examensbonus.
Carl Bilts blogg
Eva Westerbergs blogg "

Kul!

I dag skrev både DN och Svenskan om Högskoleverkets nya rapport om vilka utbildningar som snabbast ger jobb. Återigen pekas det på det som Saco Studentråd lyft fram under hela året: öka samverkan för att minska glappet mellan studier och arbetsmarknad. Genom praktikplatser och entreprenörskapstänk ökar studenternas möjligheter att få en utbildning som lönar sig. Rapporten visar att variationerna mellan utbildningarna och orterna är stora. Bland annat kan efterfrågan på utbildningsinriktningen generellt spela in, men även den lokala arbetsmarknaden kan ha betydelse. Eftersom det finns stora skillnader är det angeläget att informationen om de olika utbildningarna är tydlig och lätt för blivande studenter att ta del av. Svaren på vad som händer med studenterna efter examen, hur många som får jobb, och om arbetsuppgifterna relevanta utifrån utbildningen behöver blivande studenter ha när de gör sitt val till högskolan.

Om någon timme ska jag iväg till Högskolan som bransch-seminariet. Allt går i ett vissa dagar.

Inga kommentarer: