söndag, oktober 07, 2007

Nominerad!

Fick precis den mycket glädjande nyheten att mitt medlemsförbund DIK Student valt att nominera om mig till ett år till som ordförande i Saco Studentråd. DIKs motivering:Vi har valt att göra det då vi känner att Eva har gjort ett bra arbete under innevarande mandatperiod och vi ser gärna henne som ordförande under kommande period också.
Riktigt smickrande och kul att höra!

I anslutning till det skrev jag ett personligt brev (OK. Inte i en handvändning. Försöka själva att söka om ert jobb eller ert uppdrag och få till orden på ett bra sätt. Det är lite av ett test.)

Men så här blev det:

Personligt brev till nominering av Eva Westerberg


Ett år är kort. Väldigt kort.
Väldigt intensivt, väldigt utvecklande men fortfarande kort.
Det finns mycket kvar att göra, jag har mycket mer att ge. Därför har jag beslutat mig för att kandidera till ytterligare ett år som ordförande i Saco Studentråd.


Vem är nu Eva igen?

Vid 26 år fyllda har jag hunnit med en bred blandning av erfarenheter inom kultur och politik. Jag är uppvuxen i Söderhamn i Hälsingland, har dock rört på mig mycket och bland annat studerat på tre olika orter, arbetat på ytterligare andra etcetera. På min fritid är intressena främst annan politik än den utbildningspolitiska, mode och musik. En viss rastlöshet präglar mig, jag kräver hela tiden nya utmaningar och att det händer mycket.

Varför Eva ett år till?


Engagemanget för studentfrågor brinner hos mig!

Under året har fokusfrågan i Saco Studentråd varit glappet mellan studier och arbetsmarknad, ett område som jag outtröttligt kan diskutera i timmar. Detta område rymmer så mycket, men först och främst att studenternas utbildning ska löna sig. Jag har också arbetat intensivt med att anlägga ett internationellt perspektiv på utbildningspolitik, något jag anser är allt viktigare i en globaliserad värld. När jag började engagera mig i Saco Studentråd var det främst jämställdhetsfrågorna som fängslade mig, och det har det heller inte slutat gjort.

Saco Studentråd står på två ben. Vi är dels en påverkansorganisation, dels en samlingsplats för studerandesektionerna i förbunden. Med de begränsade personella och finansiella resurser som organisationen faktiskt har är det viktigt att fokusera sitt arbete. Vi kan inte som det ser ut i dagsläget vara ute på alla lärosäten samtidigt, eller driva förändringsarbete på alla fronter. Men med en tydlig fokusfråga som vi har haft i år, och med målmedvetet lobbyarbete samt nätverkande kan man faktiskt göra skillnad. Saco Studentråd blir allt mer kända som en seriös organisation att lita på, en organisation man vill synas tillsammans med.

Vi har fått ett stort genomslag i media, och att organisationen är mer känd ser man bland annat genom den tydliga ökningen i fått på vår webbplats, bland annat tack vare den blogg jag under året drivit. Under året har Saco Studentråd synts i fler och nya sammanhang än någonsin. Att till exempel Saco Studentråds ordförande är en av de 341 politiker, journalister, företagsledare, forskare och företrädare för tankesmedjor och intresseorganisationer som regeringens globaliseringsråd har bjudit in till Globaliseringsdialogen — en mötesplats för opinionsbildare är stort. Genom det nätverk som jag under året byggt upp har Saco Studentråd alla förutsättningar för ett framgångsrikt andra år med mig som ordförande.

Efter det här första året som ordförande har jag dessutom kunnat identifiera var det finns behov av att utveckla de mer långsiktiga strategierna i organisationen. Jag vill därför fortsätta, i dialog med vice ordförande, att satsa mycket på det interna arbetet, både inom styrelsen och inom federationen. Jag har många uppslag för hur jag skulle vilja stärka denna verksamhet, bland annat genom att fortsätta satsa ordentligt på ordförandenätverket, och på andra sätt verka som en plattform för förbundens studentaktiva.

Det bästa med mitt uppdrag är möjligheten att faktiskt kunna förändra och få chans att träffa olika typer av människor. Att vistas i olika miljöer, leda styrelsen och peppa studentaktiva till engagemang är andra stora plus i uppdraget. Det kräver dock mycket av personen som har uppdraget, att man kan ta egna initiativ, tar ansvar och har en vilja att satsa allt. Som jag tidigare nämnt tycker jag om utmaningar, och därför ser jag det inte som ett problem utan som en möjlighet.


Hur är Eva?

Energifylld och närvarande är två ord som definierar mig och mitt sätt att agera som ordförande och politiker.
Närvarande kan måhända kräva sin förklaring. Jag är närvarande på de rätta arenorna. Jag har dessutom en stark närvarokänsla, jag är bra på att känna av stämningen i olika sammanhang och basera mitt eget agerande utifrån det.

Referenser:

Ludvig Larsson, utredare Sveriges Ingenjörer

Mikaela Staaf, studenthandläggare/kommunikatör, Saco

Inga kommentarer: