torsdag, oktober 11, 2007

Gästblogg:Magnus Wretlund

Magnus är vice ordförande i Civilekonomernas studentsektion.

Vad är kvalitet i den högre utbildningen egentligen?
Tidigare idag var jag på ekonomutbildningskonferensen Den Framtida Civilekonomen och fick höra både Anna Ekström från Saco och Jonathan Slack från Association of Business Schools försöka definiera utbildningskvalitet. Ingen av dem ville riktigt säga "det här är kvalitet!" och peka på något specifikt utan nöjde sig med att beröra idéer kring utbildningskvalitet och konstatera att det är ett minst sagt svårdefinierat begrepp.

Att nöja sig med konstaterandet kring utbildningskvalitet som ett svårdefinierat begrepp räcker inte längre. Det är dags att sticka ut hakan och börja våga säga vad som kan anses vara kvalitativt och inte. Det kan fortgå i evigheter med diskussioner kring hur subjektiv synen på kvalitet är, men det är dags för någon att våga kvantifiera begreppet och införa en poängskala för nyckeltal, ex. lärartimmar, karriärcoachningsmöjligheter, entreprenörsstödjande åtgärder och näringslivsinteraktioner. Det här är bara några få exempel på nyckeltal, men organisationer som Svenskt Näringsliv arbetar redan aktivt idag med vissa av dessa nyckeltal och redovisar en s.k. rankinglista skola för skola. Vem blir då först med en övergripande ranking för alla skolor och får chansen att vara tongivaren vad gäller de nyckeltal som blir utsedda till mest relevanta? Oavsett om dessa nyckeltal slutligen kommer anses kvalitativa, vågar någon peka på ett fåtal faktorer som kan anses vara kvalitativa och definieringsarbetet kring begreppet utbildningskvalité kan påbörjas på riktigt.

Dock finns redan den nämnda rankingen från Svenskt Näringsliv, så jag borde som student kanske redan vara nöjd, men icke. Svenskt Näringslivs ranking tittade inte på nyckeltal som lärartimmar/vecka eller antalet disputerade lärare, något som enligt min mening borde vara med för en rättvisare ranking. Jag vill ha ett ramverk med mellan 5-10 nyckeltal, som likt soliditet påvisar ett bolags stabilitet kan ett av dessa nyckeltal säga något om utbildningens kvalitet. Även om soliditeten för sig själv inte utgör en helhetsbild är det en indikator, ett nyckeltal, precis sådana som i dagsläget saknas för svensk utbildning.

Inga kommentarer: