måndag, oktober 29, 2007

Intize

Fick just Intize nyhetsbrev vilket alltid är peppande läsning: Studenter från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet som är engagerade i Intize erbjuder elever en unik tillgång till gratis privat handledning i matematik hela vägen från högstadiet till och med gymnasiet. Över 220 gymnasister åker varje vecka in till Chalmers och GU för att träffa sina mentorer. Varje mentor har hand om fyra gymnasieelever. I årskurs två ges möjligheten för gymnasieeleverna att i sin tur bli handledare till högstadieelever.

Jättesmart koncept, allt som kan göra elever mer öppna för matte är bra. Själv är jag dock mer eller mindre körd, jag har i alla fall noll och inget självförtroende när det gäller matematik. Kanske hade ett dylikt projekt varit något för mig?
I stället jobbade jag själv som handledare i tvåan/trean av gymnasiet i svenska för högstadieungdomar.

Inga kommentarer: