onsdag, oktober 03, 2007

Högskolan och de eftergymnasiala utbildningarna i ett branschperspektiv

En rapport med fokus på den svenska högskolan och de eftergymnasiala utbildningarna har tagits fram av Handelns Utredningsinstitut, HUI på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Högskolerapporten är en del i serien "Utbildning som bransch" där rapporter om grund- och gymnasieskolan tidigare presenterats. I rapporten tas ett nytt grepp där hela utbildningssektorn studeras utifrån ett branschperspektiv. S

Samtliga rapporter i serien "Utbildning som bransch" fokuserar på effektivitet, produktivitet, kvalitet och konkurrenskraft samt potentialen för tillväxt i det svenska utbildningssystemet.
Rapporten om högskolan och de eftergymnasiala utbildningarna presenteras av Fredrik Bergström och Nora Prochazka från HUI.

Därefter följer en debatt med följande panel:
Anders Eriksson - tf Rektor, Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Eva Westerberg - Ordförande, SACO:s Studentråd
Fredrik Bergström - Vd, Handelns Utredningsinstitut, HUI
Moderator: Nicklas Mattsson - Chefredaktör, Tidningen Entreprenör

24 oktober 13.00-16.00
Anmäl dig här: http://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/article36694.ece

Inga kommentarer: