torsdag, november 22, 2007

Välkommen utredning – med mycket att leva upp till

-Välfärdssystemen ska självklart omfatta också studenterna, säger Eva Westerberg.

Idag presenterar högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg en studiesocial utredning som ska titta närmare på bristerna i socialförsäkringssystemen för studenter.
- Saco Studentråd har under många år visat på hålen i den sociala tryggheten för studenter, säger Eva Westerberg, ordförande i Saco Studentråd. Vi förväntar oss nu en gedigen utredning som verkligen går till botten med problemen.
Dagens socialförsäkringar är till för arbetstagare, inte för personer som studerar. Studenter har bland annat svårare att vara sjukskrivna och har problem att kombinera studier med föräldraskap.
- Som student idag får du verkligen se till att inte bli sjuk, bland annat eftersom studenter bara kan vara heltidssjukskrivna. Det borde vara självklart efter utredningen att också studenter kan vara deltidssjukskrivna. Studenter har också rätt att rehabiliteras, fortsätter Eva Westerberg.
- En tryggare situation gör att studenter kan fokusera på studierna och fortare komma ut i arbetslivet. Som facklig studentorganisation är Saco Studentråd experter på hålen i det sociala skyddsnätet. Vi förutsätter därför att vi under utredningens gång kommer att ha en nära kontakt med utredningen, avslutar Eva Westerberg.

Läs mer på http://www.saco.se/student


Har nu kört 3 föreläsningar, alla välbesökta och med lite roliga frågor. Det är kul med mässa, och intressant att läsa Framtidsutskikterna som bland annat har debatterats på TV4, skrivitis om i Metro med mera idag.

Inga kommentarer: