lördag, november 17, 2007

LSUs repskap


Just nu tal av den norska systerorganisationens ordförande Bjarne.Spännande dag,där vi gjort gemensamt yrkande med SSU,CUF o LUF. Jag sitter i nomineringskommitten för val av valberedning. Har man inte tillräckligt att stå i får man ordna det...

Inga kommentarer: