torsdag, november 08, 2007

Motioner och propositioner

De motioner och propositioner som är lagda till kongressen är följande:

Styrelsens verksamhetsberättelse
Akademix verksamhetsberättelse
Verksamhetsrevisorernas rapport
Rapport från Saco Studentråds styrelseledamot i LSU:s (Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer) styrelse (för information, ska ej behandlas i plenum)

Proposition 1 om tillsättande av stadgegrupp
Proposition 2 om Akademix
Proposition 3 om Saco Studentråds interna arbete och information
Proposition 4: Saco Studentråds fokus och verksamhet

Motion 1 om mandatfördelningen vid förbundskonferensen
Motion 2 om fyllnadsval av styrelseledamot
Motion 3 om beslutsförfarande vid förbundskonferensen
Motion 4 om arbetsordning för Saco Studentråds styrelse
Motion 5 om skapandet av stadgerevideringsgrupp
Motion 6 om kontaktpersoner i Saco Studentråds styrelse
Motion 7 om medlemsnyttan för Saco Studentråds studentmedlemmar
Motion 8 om att unga flyr facket
Motion 9 om remisser från regeringen
Motion 10 om diskussionsforum inför kongresserna
Motion 11 om kvalitet i den högre utbildningen som fokusfråga
Motion 12 om studenters ekonomi som fokusfråga
Motion 13 om motion social snedrekrytering
Motion 14 om Saco Studentråds kontakter med studentkårer och SFS
Motion 15 om förberedelse för avskaffande av kårobligatoriet
Motion 16 om relevanta sommarkurser
Motion 17 om feedback och betygsättning
Motion 18: om minimum 10 timmars undervisning
Motion 19 om mer flexibla regler vid deltidssjukskrivning
Motion 20 om studerandevillkoret i A-kassan

De kommer att läggas upp på nätet så snart som möjligt. Nu ska jag förbereda en dragning om StartPro-projektet inför EU-nämnden nästa vecka.

Inga kommentarer: