torsdag, november 15, 2007

TCO och den fackliga förändringen

Kårmedia har de senaste dagarna vaknat till liv ordentligt, och jag har haft en hel del intervjuer. Man får tacka TCOs nya kampanj för att ordentligt satt spotlighten på unga akademiker och facket. Jag sprider gärna min och Saco Studentråds syn på hur man förändrar synen på mossiga och gubbiga fackförbund.

En annan sak som bland annat TCO har fått liv i är debatten kring avgifter i den högre utbildningen. TCO är ju för att avgiftsbelägga utbildning för studenter utanför EES-området. Mycket frågor blir det kring det också, både från media och från medlemmar. Med ett fokus på de unga akademikerna, de som befinner sig i högskolan och de som är nya på arbetsmarknaden, lanserade TCO som sagt kampanjen Facket förändras under förra veckan. Samma dag släppte man också en rapport om att exportera utbildning. Det första som TCO lanserar i sitt förändringsarbete om facket är alltså en idé som förkastas av de stora studentorganisationerna. Vi, som representerar de unga akademikerna är emot ett införande av avgifter för högskolestudier i Sverige. Vi anser att vi med ett införande av avgifter riskerar att urholka den högre utbildningen i satsningar på internationalisering och mångfald i den högre utbildningen.

En ökat internationellt samarbete är en förutsättning för att lösa globala problem, såsom att svenska företag behöver arbetskraft från andra länder och att högskolan behöver fler internationella studenter. Ändå vill TCO tvinga utomeuropeiska studenter i Sverige att betala hela sin utbildning själva.

Principen om utbildningens samhällsnytta har format dagens utbildningssystem. Alla ska ha samma möjligheter, oavsett ekonomisk bakgrund, att konkurrera om en studieplats. Samhället tjänar på att människor utbildar sig och därför bekostas utbildningen av staten. Studenten tar sin del av ansvaret genom att finansiera studietiden med lån.

Om utbildningsavgifter gör entré i högskolan innebär det ett steg mot en helt annan syn på utbildning, som vi idag kan se i exempelvis USA. Högre utbildning är främst en investering för individen, inte för samhället. Därför får man själv bekosta studierna.

Det känns ju verkligen som ett fräscht förändringsarbete. Verkligen.

Inga kommentarer: