fredag, november 02, 2007

Snart kan kvalitet och samverkan löna sig på allvar!

Resursutredningen lämnar i dag sitt betänkande till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg. I betänkandet föreslår den särskilde utredaren flera ändringar i hur resurserna ska fördelas till högskolor och universitet både vad gäller utbildning och forskning. Större långsiktighet, högre grundersättning per helårsstudent och mindre politisk styrning är några av de reformförslag som förs fram.

- Fokus i förslaget ligger på hur universiteten arbetar med utbildning och forskning, hur samverkan med det omgivande samhället ser ut samt hur universitetet arbetar med kvalitetsutveckling. Det är en väldigt välkommen utveckling, säger Eva Westerberg, ordförande i Saco Studentråd

- Hög kvalitet ska premieras, det är något som vi har arbetat för länge. Satsningar på kvalitet, såsom forskningsanknytning, disputerade lärare med mera, har länge blivit eftersatta. Samverkan med den omgivande samhället har också haft en undanskymd roll, något som har gjort att många studenter upplevt ett glapp mellan studier och arbetsmarknad. Genom att högskolans samverkan med det omgivande samhället tydligare lönar sig kommer vi förhoppningsvis att komma närmare en toppklassig utbildning av internationella mått , avslutar Eva Westerberg .

För mer information kontakta
Eva Westerberg, Saco Studentråds ordförande
eva.westerberg@saco.se
070-557 19 84

Saco Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation. Vi samlar framtida akademiker inom de flesta utbildningsområden. Tillsammans är vi omkring 100 000 medlemmar. Saco Studentråd vill påverka utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att förbättra för studenters och nyexaminerades situation. Självklart är vi partipolitiskt obundna och drivs för studenter, av studenter.

Inga kommentarer: