fredag, november 09, 2007

Avgiftsfrågan

Svenska universitet och högskolor skall vara avgiftsfria för alla för att värna om det internationella utbytet.
Ur Saco Studentråds visionsprogram

Om vi tänker oss att utbildning idag är en torr kaka, och att (ganska få) utländska studenter väljer den för att den är gratis jämfört med andra saftiga bakverk, så är det ett väldigt knepigt resonemang när man säger att genom att sätta en prislapp på den torra kakan så kommer det bli fler studenter från andra länder som är intresserade av den. Hade det varit att man också bytte till en glassig tårta med ett pris hade jag förstått resonemanget mer.

Nu är det som man har tagit bort hela boken mellan inledning och slutord, om jag ska fortsätta på det metaforiska spåret.

Inga kommentarer: