fredag, juni 27, 2008

This is good stuff: Reglerna för pappadagar ändras!

Från csn.se:
En pappa har rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barns födelse. Enligt nuvarande föreskrifter (13 kap. 2 § femte stycket CSNFS 2001:1) har den studerande rätt att behålla sina studiemedel under en vecka i samband med barns födelse. Efter den 1 juli ändrar CSN tillämpningen så att dessa tio dagar motsvarar två veckor med studiestöd.

Ett steg i rätt riktning mot en mer jämställd högskola.
Läs mer i Utbildning straffbart? eller i Rättighetskatalogen .

Inga kommentarer: