tisdag, juni 03, 2008

Saco Studentråd välkomnar ett rankingsystem för svenska högskolor

I Dagens Nyheter berättar högskoleminister Lars Leijonborg att Högskoleverket får i uppdrag att granska olika rankingsystem och föreslå ett system för den svenska högskolan. Sverige saknar idag en officiell ranking som mäter och jämför utbildningskvaliteten i högskolan.

- Vi välkomnar ett genomarbetat rankingsystem för svenska utbildningar. Det kan underlätta för nya studenter att tränga igenom den djungel av information som högskolorna själva ger idag. Man måste enkelt kunna jämföra sitt ämne eller program på olika högskolor, annars blir rankingen ett alltför trubbigt verktyg för att vara till nytta för studenterna. Därför måste enskilda utbildningar rankas, inte bara hela högskolorna, säger Eva Westerberg, Saco Studentråds ordförande.

- En kommande ranking måste utformas så att informationen blir lättillgänglig. Samtidigt är det oerhört viktigt att en officiell ranking täcker in så många olika aspekter på högskoleutbildning som möjligt. Det som betyder mest för en student kanske är helt irrelevant för en annan. Det är en av anledningarna till att Saco Studentråd under Almedalsveckan släpper en rapport där vi visar vad som kan rankas och hur man kan göra det. Vi ser fram emot att vara med i en fortsatt diskussion om framtidens utbildningskvalitet, avslutar Eva Westerberg.

Läs artikeln i DN här

Inga kommentarer: