lördag, juni 28, 2008

Att prata för döva öron

En stilla undran innan jag kryper till kojs:

Är det inte att tänka på vad som händer EFTER studierna att lyfta problematiken kring att akademiker många gånger riskerar att få sämre pension än icke-akademiker? Läs detta citat:
Den som idag väljer att läsa på högskolan straffas för detta på flera sätt.
Jämfört med förvärvsarbetande har studenter svårare att vara sjukskrivna,
svårare att få a-kassa och riskerar sämre pensioner.


Det handlar både om studietid och om framtid, eller hur? Eller är jag hemmablind? Ändå tycks vissa fått för sig att Utbildning straffbart? är en orgie i hur vi ska göra studenterna rika under studietiden och sen ge alla likalön under resten av arbetslivet. Om man tror det så har man noll koll på Saco Studentråd.

Jag skulle kunna ägna hela dagarna åt att berätta om hur studenter inte alltid är friska 19 åriga singlar, om hur var fjärde kvinnlig student har barn, om hur många studenter som är både över 30 och 40 år och ändå skulle folk säga "Amen studenterna lägger ju ändå alla pengar på öl".
Det här med att prata för döva öron upplever jag ofta.

Inga kommentarer: