torsdag, juni 26, 2008

Bloggregistrering

Ibland häpnar man över vilka idiotiska förslag som lyfts.
På grund av att "bloggar förorenar internet" har den estniska socialdemokraten Marianne Mikko drivit igenom ett förslag i Europaparlamentets utskott för kultur som går ut på att alla bloggar ska registreras och kategoriseras utifrån åsikt och agenda.

Och varför är detta så dumt då, snabbt tänkt kan man få för sig att det inte är märkligare än att man lägger in sig som Modeblogg eller Politisk/Utbildningsblogg på typ Bloggportalen.

Men det här är inte i närheten av något sånt, det här är, precis som Paulina Neuding på SvDs Ledarblogg konstaterar, " ingen småsak att politiker kräver registrering av medier för att de inte är nöjda med innehållet. Precis som vi aldrig skulle acceptera registrering av tidningar utifrån ”åsikt och agenda”, måste samma principer för yttrandefrihet gälla medier som bygger på ny teknik."

Kort sagt går förslaget ut på att:
Alla bloggar skall registreras / licensieras av staten
Det skall bli lättare att komma åt bloggare juridiskt
Myndigheterna kan reglera innehållet på din blogg

På allvar.

Jag måste nog läsa om 1984 eftersom vi steg för steg riskerar att närma oss det som beskrivs där.

Inga kommentarer: