torsdag, april 02, 2009

Socialdemokraterna och jobben

Som jag tidigare skrivit om har oppositionen på ett väldigt märkligt sätt kritiserat den halverade arbetsgivaravgiften för de som anställer unga under 26 år.
Jag citerar:
- Det här är ett slöseri med löntagarnas pengar. Det ökar vinsten för hamburgarrestauranger och liknande företag som nästan enbart har unga anställda och där unga inte har svårt att få jobb, sade Jasenko Omanovic (s).

Det är alltid något visst med socialdemokraterna och hamburgarindustrin.

Och på ett för mig otydligt sätt skulle det tydligen inte gynna McDonalds och Max med varken
•Ungdomsrabatt- Alla företag och organisationer som anställer arbetslösa ungdomar ska få en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften.
• Förstajobbet-avdrag. Arbetsgivare som anställer ungdomar som har varit arbetslösa en längre tid får göra ett avdrag på två tredjedelar av ungdomarnas löner.

... som socialdemokraternas jobbrådslag föreslår.
Skillnaden tycks för mig mest handla om semantik.

En annan sak som jag i dag tycker är oklart är hur det tredje steget i jobb- och utvecklingsgarantin kan innebära auktion och en trist människosyn. Det tycker nämligen den twittrande Luciano Astudillo.
I jobbrådslagets förslag står:
Större möjligheter att anvisa jobb, praktikplatser, utbildning eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser innebär en bättre uppföljning av arbetssökandes vilja till arbete. En effektiv kontroll ska innebära rimliga krav – utan att vara kränkande. Därför måste de aktiva insatserna som anvisas förbättra möjligheterna att hitta jobb – och inte bara vara förvaring.

Och aktiva insatser som förbättrar möjligheterna till att hitta ett jobb, det är precis vad det tredje steget innebär. Och det är inte bara förvaring. Så här beskrivs det:
Jobb och utvecklingsgarantins tredje fas infaller efter 450 ersättningsdagar. Då erbjuds du
en sysselsättning hos en anordnare (arbetsgivare). Varje sysselsättningsperiod får pågå i
högst två år. Du blir erbjuden sysselsättning som annars inte skulle utföras och som inte får konkurrera med ordinarie arbete. Sysselsättningen kan vara hos privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer.
Genom sysselsättningen får du en möjlighet att skaffa dig erfarenheter, meriter och färska
referenser. Du ska under denna tid fortsätta att söka arbete med stöd av Arbetsförmedlingen samt ha fortsatt regelbundna kontakter med din arbetsförmedlare.


Nej, problemet för socialdemokraterna verka snarare ligga i att arbetsgivarna för att kunna leva upp i de rätt detaljerade reglerna kring arbetet får ett ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen till handledning och merkostnader. Men att det skulle vara en trist människosyn och auktion att satsa pengar på handledning och arbetsmiljö får jag inte ihop.

I lågkonjunkturen är det precis den här typen av åtgärder vi behöver. För många arbetsgivare är det svårt att anställa, men behovet av arbetskraft kan fortfarande finnas. Arbetslösheten spås gå upp till, för att uttrycka mig krasst, sjukt höga nivåer. Att redan nu ha varit utanför arbetsmarknaden en lång tid är en riktigt dålig sits. Det gäller att få mer meriter och färska referenser för att inte komma än längre bort. Med en fortsatt aktivitetsgaranti men med en sysselsättning kommer människor att få den chansen. S

Självklart ska målet vara att få ett jobb, men för att hitta det måste man förbättra möjligheterna och inte bara förvara människor. Precis som socialdemokraterna tycker.

Inga kommentarer: