torsdag, april 23, 2009

Kompetensförsäkra dig.

Idag har jag varit på ett seminarium om Kompetensutvecklingsförsäkring. Folksam har bett Lil Ljunggren Lönnberg och Annie Persson att forska vidare i hur man kan stärka det livslånga lärandet som en del i det svenska välfärdssystemet. I en paneldiskussion med Sture Nordh, ordförande TCO, Stefan Attefall, riksdagsledamot (kd), Mikael Damberg, riksdagsledamot (s), Ella Niia, ordförande Hotell och Restaurang Facket och Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv diskuterades fördelar och nackdelar med förslaget, som bygger på en modell med tre delar: en obligatorisk allmän försäkring, en avtalslösning för parterna och sedan ett eget skattesubventionerat sparande för kompetensutveckling.

Fölster ville inte se några nya system utan vill istället att studielånsdelen i studiemedelssystemet ska byggas ut. Han har vidare rätt i att en höjd arbetsgivaravgift (som fanns som en del i förslaget) leder till färre jobb. Men att höja lånedelen utifrån perspektivet kompetensutvecklingsförsäkring är inte helt enkelt menar jag. Ska man begränsa tiden man kan få lån i sin första utbildningsomgång för att sedan ha tid kvar sedan? Eller ska extralånet vara till för de som läser senare i livet enbart, och när är då senare i livet? Ambitionerna att ha ett enkelt och lättöverskådligt system faller lätt.

Stefan Attefall efterfrågade en tydlighet där man enkelt ser vad som är individens roll, vad som är parternas och vad som är samhällets roll. Attefall bemötte Fölsters förslag med att individens val måste spela större roll, vi kan inte begränsa kompetensutvecklingen till endast CSN-berättigade utbildningar. Vi riskerar på så sätt att hämma framväxten av nya utbildningar och utbildningsföretag.

Ljungren Lönnberg och Persson föreslog att det individuella sparandet kunde främjas genom att köp av kompetensutbildning gav möjlighet till avdrag på skatten- precis som med hushållsnära tjänster.

Panelen började resonera kring hur duktiga folk egentligen var på att välja "rätt" och exempel på skalbaggekurser kom upp för att visa på hur knasigt det kan bli. Fölster sa till och med- och nu blir det lite ryckt ur sitt sammanhang och därmed orättvist- "det låter ju bra när vi står här och pratar om individens val MEN...."
Sture Nordh satte till slut ner foten och sa att individen definitivt ska bestämma- och dessutom är skalbaggsbranchen framtiden!

Det var ett roligt seminarium, skalbaggediskussionen framkallade många skratt, men framförallt är det en viktig och intressant diskussion. Varför? Jo, för att vi behöver en ökad rörelse på arbetsmarknaden, rörelse som ger fler arbetstillfällen. Kan man hitta bra sätt som gynnar både individ, arbetsgivare och samhälle kommer vi att behöva mindre satsningar på a-kassa och mindre arbetsmarknadsåtgärder.

Jag delar inte Folksams förslag men jag delar åsikten att en stärkt CV är bättre än ytterligare en CV-kurs. Något behöver vi göra.