lördag, december 27, 2008

Vilken härlig nyhet! Fribeloppsgränsen höjs.

Under året har jag för Saco Studentråds räkning suttit i referensgruppen till den studiesociala utredningen. En sak som bland annat jag varit väldigt tydlig med på våra möten är att fribeloppet behöver höjas. Vanligtvis brukar de som sitter i dylika referensgrupper få förhandsinformation om vad som kommittén/utredningen kommer att föreslå. Enligt snacket så kommer det bli mindre av detta i framtiden då det tyvärr finns allt för många som läcker halvsanningar till media. Och referensgruppen till den här utredningen kommer heller inte få förhandsinformation. Det är alltså en precis lika stor nyhet för mig att idag läsa om löftet att fribeloppet höjs. Men en väldigt välkommen och inte helt oväntad sådan.

Detta är bland annat något som Skatteverket också efterfrågat, då de i en rapport konstaterar att det kan vara så många som var fjärde student som arbetar svart pga fribeloppet. Krasst konstaterat- det är inte bara en grym julklapp för studenterna själva, det kan bli en bra vinst för hela samhället. För vad var det nu någon sa... det ska vara ballt att betala skatt?

Inga kommentarer: