tisdag, december 16, 2008

Studenterna de första som förlorar jobbet.

Både Metro och Aftonbladet har de senaste dagarna tagit upp problemen lågkonjunkturen skapar för extraarbetande studenter. Timanställd extrapersonal tenderar att vara de första som får gå i en ekonomisk kris. Extraarbete, något som är bra både ur ekonomisk, ur kontaktskapande och erfarenhetsmässig synpunkt, kommer bli allt svårare att få de senaste åren. Självklart ska det inte vara en förutsättning att jobba extra för att kunna plugga, men det är en bra möjlighet.

Själv jobbade jag under studierna några timmar här och där i olika skoaffärer, jag jobbade som informatör för Kondoma Mera-projektet i Uppsala Studentkår, som bostadsrådgivare för samma kår och som moderator i det nätbaserade europeiska nätverket StartPro. Välkomna extrapengar, och dessutom var ju framförallt de tre sista jobben grymma utifrån nätverket man fick.

Inga kommentarer: