tisdag, december 23, 2008

Saco Studentråd, Sveriges största frivilliga studentorganisation

Anna Ardins blogg läser jag kritik mot Saco Studentråds och sloganen Sveriges största frivilliga studentorganisation. Alltid bra med kritisk granskning, men självfallet kliar det alldeles för mycket i fingrarna för att jag kan låta den texten stå oemotsagd.

Att vara studentmedlem i ett Saco-förbund blir du av egen fri vilja. Det har ca 100 000 studenter valt att bli. De medlemsförmåner du får varierar utifrån vilket förbund du blir medlem i, några av de mest populära förmånerna är till exempel CV-granskning, försäkringar och mentorprogram. Det är sånt våra medlemmar efterfrågar och självfallet blir det det man ofta marknadsför i rekryteringen av nya medlemmar.Däremot är det inte frivilligt att vara medlem i en studentkår. Du måste vara medlem för att få dina poäng och din examen.

Att vara medlem i ett fackförbund är också att vara medlem i en politisk organisation (obs! Ej partipolitisk). Förbunden är professionsexperter som arbetar med att stärka utbildningarna och arbetsmarknaden. Du har som medlem förstås möjlighet att påverka ditt förbund, precis som du som student har möjlighet att påverka din studentkår. Tyvärr stöter både kårer och fackförbund i bland på svårigheter med både kommunikation med medlemmar, valdeltagande och engagemang. Men det finns förtroendevalda styrelser, många gånger på lokal nivå, årsmöten, fullmäktige etcetera. I Saco-förbunden har de allra flesta förbund en studentrepresentant i sin förbundsstyrelse. En studentrepresentant som väljs av studenternas egna organ, och vilka dessa är hittar du i de allra flesta fall genom medlemstidningen eller webbsidan.

Det står aldrig skrivit i sten att något förbund ska vara medlem i Saco, dvs centralorganisationen. Så länge förbundet är medlem i Saco innebär det att studentmedlemmarna är medlemmar i Saco Studentråd. Ett fackförbund kan självfallet lämna centralorganisationen, precis som studentkåren kan lämna SFS. Du kan dock inte endast välja bort Saco Studentråd. Väljer förbundet att vara med i Saco kommer Saco Studentråd på köpet- för så står det i Sacos stadgar. Du som medlem kan driva frågor och kandidera och påverka i vilken riktning man vill att relationen till Saco/Saco Studentråd ska vara. Förstås. Att det sedan är extremt ovanligt att förbund lämnar Saco är ju en annan sak. Tolka det inte som att det inte går, tolka det att förbunden är nöjda med att tillhöra Saco.

Anna skriver " Medlemskapet gällde inte heller ett år, utan för all framtid när jag är inskriven som student. Och i samma stund fick jag också för all min studentframtid räkna med att bli representerad av SACO studentråd, frivilligt representerad till och med!" och får det att låta som något lurt. I själva verket är det ett förmånligt erbjudande att inte behöva betala mer för sitt medlemsskap. Om du inte är nöjd finns det ju förstås en exit. Du behöver inte vara medlem hela studietiden om du inte vill. Vill du vara medlem, behöver du inte betala en förmögenhet för det.

Hur är det sedan med åsikterna? Saco, dvs Sacos styrelse, är ansvarig för Saco Studentråds stadga. Nu när vi just antagit en ny stadga så har gången varit så här:
Förra årets kongress tillsatte en stadgegrupp som arbetat under året och inhämtat åsikter från förtroeendevalda, medlemsförbund, Sacos stadgerevision med mera.
Saco Studentråds styrelse fick stadgegruppens förslag och skrev en proposition med smärre ändringar.
Propositionen diskuterades på årets kongress, och med ett antal förändringar- både från stadgegruppens förslag och styrelsens proposition- antogs en ny stadga.
För att denna ska börja gälla ska dock Sacos styrelse godkänna denna. De gjorde det förutom på en punkt.

Det är den absolut enda del av Saco Studentråds verksamhet som går genom Sacos styrelse. På vår kongress beslutas det om den framtida politiken, nästa års kongress ska anta ett visionsprogram. Inget av detta är något som Sacos styrelse överhuvudtaget har med att göra.

Det är studenterna i förbunden som har den hela makten kring det viktiga i organisationen: politiken.

Slutsat:
Du som individ blir medlem frivilligt i ett Saco-förbund. Du har möjlighet att påverka huruvida förbundet ska fortsätta vara medlem i Saco eller ej.

eller
Du som individ måste vara medlem i en studentkår. Du har möjlighet att påverka huruvida kåren ska fortsätta vara medlem i SFS eller ej.

Jag tänker utan att skämmas att med stolthet fortsätta säga Saco Studentråd: Sveriges största frivilliga studentorganisation.

Uppdaterad
Även Stina, min efterträdare som ordförande för Saco Studentråd, har bloggat om detta.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag är imponerad över SACO studentråds blixtsnabba blogg-mobilisering så här dagen före julafton, det finns fler argument för er sak bland kommentarerna på min blogg.

Menade inte att ställa studentengagemang mot varandra, så: bra jobbat!

Eva Cooper sa...

Tack tack :)