onsdag, december 03, 2008

En hållbar lärarutbildning

I dag presenterade den tidigare universitetskanslern Sigbrit Franke betänkandet från utredningen En hållbar lärarutbildning. I utredningen föreslås bland annat en ökad specialisering för olika skolformer och olika ämnen. Vidare föreslås antagnings- och lämplighetstester. Att använda sig av fler antagningsmetoder än endast betyg låter som en mycket bra idé. För att genomföra alla dessa förändringar så vill man införa ett års antagningsstopp i Sveriges största högskoleutbildning.

Fyra perspektiv ska genomgående prägla all lärarutbildning enligt utredningen: ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, ett historiskt och ett internationellt perspektiv samt IT som utbildningsresurs.

Trots att lärarutbildningen som sagt är Sveriges största utbildning är det för få sökande till den. Statusen i yrket har tyvärr kraftigt urholkats. Med den reform som föreslås kan förhoppningsvis detta dimensioneringsproblem komma till rätta, och dessutom, som Lärarnas Riksförbund tar upp i sitt pressmeddelande, förbereda studenterna bättre inför arbetsmarknaden. De skriver Det betyder att 90 % av dagens lärarstudenter inte är tillräckligt förberedda för att bedöma elevernas kunskaper. 86 % anser sig inte alls eller bara i viss utsträckning förberedda för utvecklingssamtal. 70 % anser sig inte tillräckligt förberedda för det pedagogiska ledarskapet

Det är så att man får hicka!

Inga kommentarer: