måndag, februari 16, 2009

Riskbloggen

Min kollega Fredrik Johansson har tillsammans med docenten i teoretisk filosofi, Fredrik Stjernberg, startat Riskbloggen.

Så här beskrivs arbetet i inbjudan på Facebook:

Flygkrascher, premiepension och Livsmedelsverkets kostråd. På många områden i livet spelar risk en viktig roll. Ett ständigt nyhetsflöde översköljer oss med information om olika risker, och att kunna bedöma och hantera risker tycks bli allt viktigare för att kunna fatta rationella beslut.
Men hur bra är vi egentligen på att bedöma risker, och hur används vår rädsla och okunskap kring risker av politiker och andra för att genomföra reformer som vi kanske egentligen inte önskar?
För att sätta fokus på riskbegreppet startar Timbro ett fokuserat arbete kring risk. Riskbegreppet kommer att studeras utifrån en mängd aspekter och också ge vägledning till hur man bör se på risk som privatperson eller politiker.

Inga kommentarer: