måndag, februari 09, 2009

81:orna, betygen och arbetsmarknaden

Min egna årskull, vi som är födda 1981,är kartlagda.

Bland annat visar rapporten att

Hälften av dem i studien som varken arbetar eller studerar vid 24 års ålder saknar ett slutbetyg från gymnasiet. Av de födda 1981 gällde det både två år efter avslutat gymnasium och det år då ungdomarna fyllde 24 år (cirka 13 000 eller 13 procent).

Två tredjedelar av dem som inte har ett slutbetyg vid 20 års ålder, har under perioden 20-25 år skaffat sig gymnasiekompetens. Vid 25 års ålder är det 11 procent av åldersgruppen som fortfarande endast har förgymnasial utbildning. Nästan 42 procent har eller är på väg att skaffa sig högskolekompetens.

Inga kommentarer: