torsdag, februari 26, 2009

Studiemedel i 4 år?

Här är mina anteckningar från ett av referensgruppen till den studiesociala utredningens möten i höstas. Just här har jag ritat av några av de modeller som man hade kikat på som möjliga för att HELA studiemedelssystemet (det vill säga från grundskolenivåstuderande, genom gymnasienivåstuderande till högskolestudenter) skulle fungera mer rektyrerande, mer utjämnande, öka genomströmningen och bli mer generellt och enkelt.

Den sista modellen, den i det högra hörnet på min bild, visar en modell som jag lite känner igen i dagens artikel i DN. Nu har ju den studiesociala utredningen sitt sista möte idag så det är för det första inte säkert att det blir så här alls, och för det andra ser vi inte hela förslaget. Men i alla fall finns det likheter med det som vi diskuterade då. Ett studiemedelsystem som om man läser längre än den tid man angett att man ska läsa sin utbildning får högre del lån och mindre del bidrag. Men att säga att det ska vara en gräns vid 4 år och sedan möjlighet till två års extra lån är konstigt, eftersom kandidatstudier är 3 år och master 2 år. Eller alla dessa utbildningar som är längre i sin helhet, som läkarprogrammet eller som ingenjörsprogrammet. Studiemedlet har ju ett tydligt motprestationskrav redan idag, klarar du inte dina poäng får du inte studiemedel.

Det verkar så ogenomtänkt alltihopa. Det är knappt att jag tror på det.
Uppdaterad: I Svenska Dagbladet kommenterar även Oskar Öholm (m) förslaget, som han bekräftar är under diskussion. Här framkommer också att det kommer att finnas möjlighet till ett sjunde år med studiemedel vilket är kanonbra för läkarstuderande till exempel.
Men jag har en viss känsla av en höna av en fjäder kring hela nyheten med 4 år. Så här säger Oskar:
-Alla har fortfarande rätt till sex års studiemedel, under förutsättning att de tar sina poäng.
Och som jag tidigare skrev så finns det redan en sådan- självklar- grej i studiemedelssystemet, närmare bestämt att de flesta högskoleutbildningar har kravet 0,9375 högskolepoäng per vecka för de första 40 heltidsveckorna. Därefter är kravet 1,125 högskolepoäng per vecka, exempelvis 45 högskolepoäng för 40 heltidsveckor.

Jag undrar vad det är som gör att Lage Rahm (mp)föregår utredningen och berättar om det ?här?

Inga kommentarer: