onsdag, februari 25, 2009

Föreningsfrihet för studenter, hurra!

Kommenterar kårobligatoriets slopande på Timbros webb, men har som alltid även lite mer saker på hjärtat.

Till exempel, dagens mest träffsäkra undran gällande kårobligatoriet står Jenny, ordförande för Akademikerförbundet SSRs studentråd för

En annan aspekt i diskussionen bland studentaktiva idag är frågan om hur kårerna
ska hinna förbereda sig. Min tanke är då att jag har varit studentkårs aktiv sen
2006 och under hela den tiden har frågan varit aktuellt. Förvisso kan det vara
svårt att förbereda sig på något man inte är säker på hur det ska sluta men.....
beslutet kan knappast komma som en större chock för någon inblandad.

Reaktionerna är förstås många.
Satsningen från staten är 105 ,-per student/år vilket är ungefär en tredjedel av det som föreslogs i utredningen förra året är för låg, menar bland annat SFS.
Och det finns en poäng i att studentinflytande kostar pengar- och SKA få kosta pengar också. (Som Saco Studentråd skriver "Det måste få kosta att ta bort något så principiellt fel som kårobligatoriet.")

I dag betalar varje student i snitt, enligt SFS, 500,-/år i medlemsavgift. En medlemsavgift ska man naturligtvis även i framtiden ta ut. Annars verkar det ju nästan som att man vill att hela kårverksamheten nu skulle finansieras med skattemedel.

Eller som Per Pettersson skriver

Staten ska inte finansiera all verksamhet som kårerna sysslar med, medlemmarna
ska självklart betala för den service de får som medlemmar. Om medlemmarna inte
är villiga att betala för det arbete kåren gör, så är det något fel på kårens
verksamhet.
Uppdaterad: S-studenter kräver att beslutet ska rivas upp och menar att det är ett hot mot en av våra folkrörelser, studentrörelsen. Själv tycker jag att Wikipedia definierar folkrörelse på ett bra sätt: En folkrörelse är en frivillig sammanslutning av ett större antal människor med gemensamma intressen.

Och så säger jag som Fredrick Federley:
Hade jag varit medlem i kåren utan obligatoriet? Ja i allra högsta grad. Är ju i
grund och botten en föreningsmupp.

Inga kommentarer: