måndag, februari 23, 2009

En liten förlust på 45 miljoner i veckan.

Så här skrivs det just nu på Twitter:

socialdemokrat @bmc2 Ägandeformen är en ickefråga, det handlar om att ta tillvara Sveriges industriella kompetens genom lånegarantier i väntan på nya ägare...

Det jag inte förstår är vem som skulle tänkas vara den nya ägaren, enligt Socialdemokrat? Som E24 skrev i december 2008 har SAAB förlorat 45 miljoner I VECKAN under 11 års tid.

What a catch, huh?

Inga kommentarer: