tisdag, februari 10, 2009

"Endast döda fiskar simmar längs strömmen" - nya tankar om välfärdens finansiering.

Arne Modig, Novus Opinion, har på uppdrag från Timbro gjort en attitydundersökning kring svenska folkets åsikter kring framtidens välfärd och finansiering. I morse, på seminariet Allmänheten mogen för privat finansiering- hänger politiken med? konstaterade Arne att gemensamt för många är att man inte funderat så särskilt mycket kring frågorna, men att det ändå är frågor som är viktiga för människor. Det finns en logik i att vård-skola-omsorg är en sådan fungerande slogan, för det är frågor som berör oss alla.Det finns en kritik mot nuvarande system, men lösningen kan vara ”Varför inte betala gemensamt genom skatten?” liksom ”Varför inte ordna det genom mer privat finansiering?”

Trots denna ambivalens går det att hitta tydliga resultat i studien. Tre av tio tror att den privata finansieringen kan behöva öka inom sjukvård och äldreomsorg. Varannan person är positiv till privat finansiering, och unga människor är mest öppna för egna avgifter. Hälften av alla respondenter är positiva till ökade möjligheter att teckna privata försäkringar inom välfärden, och återigen är det de mellan 16-29 år som är mest öppna.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns svar är genomgående små, högutbildade har dock delvis andra uppfattningar är lågutbildade. Generellt sett är högutbildade oftare än andra skeptiska till höjda skatter. Det finns också tydliga skiljelinjer utifrån politisk uppfattning. Alliansen väljare, och där främst M-väljare, tror oftare än röd-gröna väljare på ökad konkurrens respektive bättre möjligheter att teckna privata försäkringar. Röd-gröna väljare tror betydligt oftare på skattehöjningar, och detta gäller särskilt vänster-väljarna.

Moderaterna kommunikationschef Pär Henriksson tog vid, och började med att slå fast moderaternas linje om en gemensam finansiering. (”Finansieringen av sjukvården ska ske solidariskt via skatten” är vad det står i det moderata partiprogrammet). Henriksson menar vidare att frågan om välfärden främst handlar om jobblinjen. Ju fler människor som kommer i arbete desto mer skatteintäkter, desto mer till det offentligt finansierade välfärden.

Diskussionen öppnades därmed upp för frågor och kommentarer från publiken, där bland annat följande kommentarer kom:

"Det är viktigt med alternativa lösningar- nya tankar måste till!"

”Vi får köpa vilken bil vi vill och en massa dataspel men vi kan inte lägga
pengar på det viktigaste här i livet”


”Redan idag betalar vi en massa saker som vi kanske inte tänker på, som
glasögon, tandläkare, all utbildning efter ungdomsskolan”

”Sektorn behöver omprioriteras, arbetslinjen kommer inte att räcka för att lösa
problemen! Medborgaransvaret behöver öka.”

”Retorikgapet är ett problem i debatten”

Arne Modig avslutade seminariet med att slå fast att vad man verkligen kan se i mätningen är att det finns en öppenhet hos svenska folket till diskussion kring dessa frågor.

Hela seminariet går att se här.

Inga kommentarer: