måndag, oktober 09, 2006

Om S valmanifest- den icke existerande akademikerarbetslösheten

Publicerad på SACO Studentråds nättidning Akademix.se


Nyexaminerad? Vad härligt! För då står ju jobben och väntar på dig! Har du hört talas om akademikerarbetslöshet? Glöm det, för den finns inte. I alla fall inte om man lyssnar på socialdemokraterna inför valet.

I rapport efter rapport visar SACO på hur det som förut var en garanti idag riskerar att leda till arbetslöshet - och en skuldsatt sådan också efter studielånen. Utbildning ger inga löften, utbildning är ingen gräddfil till välbetalda arbeten. Dagens studenter klagar på bristande kvalitet på utbildningarna, något som under 2006 också varit i fokus för SACO Students verksamhet. Den sittande regeringen fortsätter slå sina slag för kvantitetslösningen 50 %-målet, där femtio procent av alla ungdomar skall börja på en högre utbildning. Människor från studieovana miljöer - arbetarbarnen - väljer i allt högre utsträckning de regionala högskolorna där lärartätheten är låg och antalet disputerade lärare lätträknande. Två parametrar vi använder oss av idag för att mäta en utbildningskvalitet. Efter flera års studier får man fortfarande inte ett jobb och många väljer att istället för att gå arbetslös läsa en kurs av föga relevans för drömmarna. Fortsätta ta lån, fortsätta att se ut som den lycklige studenten i statistiken, när allt man önskar är att den där personen man skickade sin ansökan till ska höra av sig.

För så ser det ut för många studenter i dag. Det kanske inte passar in i beskrivningen av Sverige som det lanseras av socialdemokraterna. Det går bra för Sverige, och akademikerarbetslösheten är ett missförstånd. Under SVTs valutfrågning av Göran Persson lät det nämligen precis så. Dagens studenter behöver inte oroa sig. Säg det till de 15,2 % av studenterna inom konst och medier som är arbetslösa, och då räknas inte de som är i något slags arbetsmarknadsprogram in.

Jag är ledsen Göran Persson, men precis som DN skrev i sin ledare den 29/8 så anpassar sig inte verkligheten till ett valmanifest. Jag saknar ett erkännande av akademikerarbetslösheten - för den finns! Jag saknar en jobbpolitik - för den behövs

Inga kommentarer: