måndag, oktober 09, 2006

En jämställd skola?

Det känns nästan som ett faktum nu, att killar har sämre betyg än tjejer. Orkar vi fundera ett varv till och undra varför det är så? Orkar vi fundera ett varv till varför vissa ämnen förknippas med maskulinitet och andra med feminitet? Orkar vi fundera varför det är omanligt att plugga, varför det skär sig mot bilden av den coola killen? Vad jag tycker? Det måste vi! Vi kan inte bara luta oss tillbaka och tro att vi bara ska acceptera att det handlar om olikheter mellan könen. Det påverkar förskolan, det påverkar grundskolan och gymnasiet, det påverkar universiteten och arbetslivet. Den där ”det fixar sig”- stilen funkar inte längre.

Vad är det som gör att pojkar, genomgående i alla ämnen, får sämre resultat än flickor? Har det att göra med den att den manliga identiteten, det vi sammankopplar med vad som är en man och vad som är manligt, har en antipluggkultur. Det är helt klart en aspekt på det. Det är inte bara en person som har vittnat om hur det i landets norra delar ses som ”knapsu”, detta efter Populärmusik i Vittula kända begrepp, att plugga. Något unikt norrländskt? Knappast. Det spelar ingen roll var du tittar, en riktig man- en COOL kille, är inte synonymt med en pluggande kille.

OK. Men är det bara killarnas åsikter som gör att det är så här? Nej, en annan viktig aspekt är också hur omgivningen behandlar människor olika beroende på om de är tjejer eller killar. Vid en del förskolor har man testat att filma personalen för att se hur de pratar och agerar med barnen. Här ser man snabbt att killar får mycket tid, men det är så kallad negativ tid. Det handlar om korta uppmaningar och befallningar ”Nej!” ”Kom hit!” ”Sluta!” medan flickor får mindre tid men då personalen pratar med dem handlar det oftast om hela meningar. Kan vi verkligen få demokrati, verklig demokrati, då generation efter generation utan eftertanke tillåts reproducera schablonmässiga könsroller? Går det att kalla uppfostran demokratisk, då man ger flickor större möjlighet att utveckla sitt språk, medan pojkarna oftast får höra korta uppmaningar vilket leder till bristfälliga kunskaper i språket? Något som i längden leder till att det är mer flickor som klarar av grundskolan, som studerar på högskola och universitet. Förklaringen till att pojkar har sämre betyg än flickor är alltså inte något som enbart kan förklaras med att det är attityder hos individen, det är attityder i ett helt samhälle.

Paradoxalt nog, med tanke på utbildningsresultaten, tjänar kvinnor 80 % av männens löner. Ja, fortfarande. Det finns ännu uppenbara löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige. I genomsnitt har kvinnor 82 % av männens löner vid heltidsarbete. Även efter att man tagit skillnader i ålder, utbildning, yrkesnivå och yrkeserfarenhet mellan kvinnor och män i beaktande med lika arbeten kvarstår en löneskillnad på mellan 1 och 8 procent som är omöjlig att förklara. Det tycks handla om ren könsdiskriminering.

Vi har alltså en situation som alla förlorar på. De könsroller som ses som naturliga är konstruerade, de snäva benämningarna ”man” och ”kvinna” behöver inte vara så smala. Vi är alla människor, och vi är alla individer. De individuella egenskaperna måste tillåtas framträda klarare och i längden få oss att bli mer kompletta. Vi MÅSTE se till att alla- oavsett vilket kön– får samma chans till en bra utbildning, från förskolan upp till forskningsutbildningen! Därför, sluta luta er tillbaka och tro att det ordnar sig. Fundera ett varv till och så ser vi till att alla människor får en schysst chans här i livet!

Inga kommentarer: