torsdag, oktober 19, 2006

LSU Valberednings förslag till ny ordförande och ny styrelse

Valberedningens förslag
Ordförande Cecilia Engström, Grön ungdom (nyval)

Vice ordförande
Adam Axelsson, CISV (omval)
Jonas Naddebo, Centerpartiets ungdomsförbund (nyval)
Ledamöter
Tobias Bladini, Unga forskare (nyval)
Karin Carlesten, SAIA – Utrikespolitiska föreningarna i Sverige (nyval)
Fredrik Engström, Ung Media Sverige (omval)
Hanna Hallin, Röda Korsets Ungdomsförbund (omval, Hanna kandiderar också till ordförande) Sara Haraldsson, Sveriges Elevråd – SVEA (nyval)
Homa Heydauran, Internationella Arbetslag (nyval)
Magnus Leivik, SACO Studentråd (omval)
Nina Svensson, Ungdomens nykterhetsförbund (omval)

Övriga nominerade kandidater till styrelsen
Ordförande Hanna Hallin, Röda Korsets Ungdomsförbund
Ledamöter Linus Källander, Sveriges Elevråd – SVEA
Mikael Leisjö, Sverok
Emma Nilsson, Svenska Scoutförbundet
Elin Norén, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU
Samir Sandberg, Rädda Barnens Ungdomsförbund

Valberedningen når du på
Eva Westerberg, eva.westerbeg@saco.se, 070-2138191
Anneli Raanamaa, anneli@mp.se, 070-2771070
Patrik Säker, patrik.saker@celiaki.se, 070-6731192


Läs hela förslaget på
http://www.lsu.se/upload/valberedningens_förslag_2006_001.pdf

Inga kommentarer: