tisdag, oktober 10, 2006

Det finns inga heterosexuella reservat

Artikel jag skrev tillsammans med bl a Thomas Laurell förra våren. Den publicerades i några av SACO-förbundens tidningar.


Det finns inga heterosexuella reservat!

Homo-, bisexuella och transpersoner återfinns i alla akademiska utbildningar och yrken. De upplever sin situation på jobbet mycket annorlunda än heterosexuella. En majoritet av homo- och bisexuella uppfattar att det finns fördomar på arbetsplatserna, men endast 1/3 av de heterosexuella har samma bild.

Det är några av de siffror som redovisas i Arbetslivsinstitutets undersökning ”Fackmedlemmars uppfattning om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen”. Homo- och bisexualitet kan göra att man drar sig undan från den sociala gemenskapen på utbildningen eller arbetsplatsen, särskilt om man upplever fördomar som gör att man döljer sin sexuella läggning. Att inte kunna vara öppen är inte bara en förlust för individen utan även för hela utbildningen/arbetsplatsen och ökar risken för sämre hälsa.

Att det ännu talas väldigt lite om dessa frågor är inte ett tecken på att allt står väl till. Visst har det skett en positiv utveckling i samhället, men på våra utbildningar och arbetsplatser är fortfarande många försiktiga med att berätta om sin sexuella läggning. Undersökningen visar t.ex. att omkring tre fjärdedelar ser brister i det sociala stödet från sina chefer, något som försvårar för individen att vara sig själv på utbildningen eller arbetsplatsen.

Arbetslivsinstitutets undersökning visar dessutom att det finns tendenser till en lägre organisationsgrad bland homo- och bisexuella. Det är därför viktigt att SACO och förbunden tydligt visar att vi är emot alla former av diskriminering och för alla människors lika värde.

De senaste åren har arbetsmiljön stått i fokus, både i den politiska debatten och inom de fackliga organisationerna. En förutsättning för framgångsrika företag och organisationer är att arbetstagarna och medlemmarna känner trygghet och att utbildningen/arbetsplatsen kännetecknas av en sund arbetsmiljö. Att inte kunna vara öppen med sin sexuella läggning är ett tydligt arbetsmiljöproblem och det måste också uppmärksammas som ett sådant. Det borde vara en självklarhet att varje fackförbund på ett samlat sätt ska arbeta med denna fråga. Men det åligger också medlemmarna att uppmärksamma sina respektive förbund på problem rörande diskriminering och intoleranta attityder.

Arbetslivsinstitutets studie visar med all önskvärd tydlighet att fackförbunden är i behov av s.k. HBT-kompetens för att på ett mer seriöst och kraftfullt sätt stävja de skeva attityder som uppenbarligen fortfarande finns ute på de svenska studieorterna och arbetsplatserna. Först då kan fackförbunden på allvar hävda att de arbetar för samtliga medlemmars rättigheter.

Vad gör DITT förbund?

//Thomas Laurell, Eva Westerberg, Christer Yrjas samt Eva Ahlberg

Inga kommentarer: