måndag, oktober 23, 2006

Förslaget om a-kassan är stressigt skrivet!

Jag har väldigt svårt att se att arbetsmarknaden ska bli bättre genom förslaget. Det är verkligen med stor besvikelse jag ser hur de konkreta och bra förslag som togs upp i valrörelsen blir bortkollrade i ett hafsjobb. Att förslaget dessutom slår allra hårdast mot bland annat kvinnor och studenter gör mig ännu argare. Det kan finnas hopp om att många andra kommer att klara av den radikala höjningen genom skattesänkningar, men studenter som är medlemmar i a-kassan får inte den möjligheten.

I SACOs pressmeddelande kunde man läsa detta:

Skulle regeringens förslag till lagrådsremiss genomföras i praktiken, innebär det att
1. den tänkta kopplingen till branschens arbetslöshetsnivåer förfuskas,
2. akademikerna nästa år överfinansierar sin egen arbetslöshet med 600 miljoner kronor,
3. sänkningen av taket i utbetalningarna leder till att akademikerna i praktiken ytterligare kraftigt överfinansierar a-kassesystemet,
4. a-kassans villkor försämras för studerande, lågavlönade och deltidsarbetande, framför allt många kvinnor.


..... det är jäkligt upprörande!

I övrigt har dagen bland annat innefattat kongressplanering. Det är ju helt otroligt att det om bara en månad redan är kongress för SACO Studentråd! Jag har också haft spännande diskussioner över mail med Käthe från danska AC om flexicurity. Hennes mail på danska. Jag visste att min gamla fäbless för Danmark någon gång skulle komma till användning!

Inga kommentarer: