måndag, oktober 30, 2006

Kårobligatoriet och studerandevillkor och lite annat

Såg på Annie Johanssons (c) blogg att hon skickat in motioner till riksdagen om bland annat ett borttagande av kårobligatoriet samt om studenters rätt till tre terminer. Tycker att det låter mycket hoppfullt och bra, mer sånt!

Idag, precis innan jag, David och Mikaela skulle gå och äta lunch med Thorsten Lindström (kd) så fick jag reda på att SACO Studentråds valberedning föreslår mig till ny ordförande...! Enormt enormt roligt, smickrande, pirrigt, fantastiskt och så vidare.

Såg dessutom Thomas Bodström på restaurangen.

Igår hade SACO Studentråd debattartikel i UNT:

Vad vet man om studenterna i Rosenbad?

Studenterna blir förlorare när regeringen förändrar a-kassan. Förslaget från regeringen är så orimligt att man kan undra om man i Rosenbad vet hur studenternas situation ser ut. Möjligheten att få a-kasseersättning under ferierna tas bort. Studenter som saknar arbete under sommaren tvingas försörja sig genom försörjningsstöd (före detta socialbidrag) eller genom att läsa sommarkurser som de egentligen inte behöver läsa och därmed ökar sin egen skuldbörda. Finansieringen av arbetslösheten flyttas från försäkringssystemet över till den enskilda individen.

Allvarligt är också att det så kallade studerandevillkoret tas bort. I fortsättningen måste man arbeta i ungefär halvtid under en sammanhängande tid på sex månader för att få rätt till a-kassa. För den största delen av studentkollektivet är det en praktisk omöjlighet att arbeta halvtid vid sidan av heltidsstudier.

Men vad mera är, ett halvtidsarbete vid sidan av studierna försvåras kraftigt av fribeloppsreglerna i studiemedelssystemet, där studenter endast får tjäna upp till ett visst maxbelopp innan studiemedlet reduceras. Fribeloppsgränsen är så låg att personer med sommarjobb och minst halvtidsarbete under terminerna snabbt slår i taket. Att kvalificera sig för a-kasseersättning blir därmed i praktiken nästan omöjligt för studenter.Frågan vi ställer oss är om regeringen har en medveten strategi att försvåra för studenterna eller är förändringarna i a-kassan endast ett olycksfall i arbetet?


David Svenn ordförande SACO Studentråd
publicerad i Upsala Nya Tidning 2006-10-30

1 kommentar:

Adam Axelsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.