fredag, oktober 20, 2006

Om du tänker dig dig själv sjunga karaoke sent en natt efter alldeles för mycket att dricka.... fast värre!

Ja, ungefär så, och då kommer man inte ens i närheten av hur Jordan och Peter Andrés "romantiska duett" låter... http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,22049,20590041-5006002,00.html

Fascinerande!

När det kommer till A-kassediskussionen kan jag inte säga det bättre än DIKs ordförande Karin Åström-Iko, så därför citeras hon:

DIKs förbundsordförande Karin Åström Iko är mycket kritisk till regeringens förslag om hur förändringen ska finansieras. I valrörelsen uttryckte alliansen åsikten att arbetslöshetsförsäkringen måste göras mer försäkringsmässig. Den ska utformas så att försäkringstagaren bär en större del av kostnaderna. A-kassornas ökade egenavgifter ska återspegla risken för arbetslöshet i de verksamhetsområden som de omfattar.

– Dessa tankar är begripliga. Men regeringens förslag visar intet av detta. Här saknas helt sambandet mellan arbetslöshet och kostnader, säger Karin Åström Iko.

När det gäller Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA – DIKs och de övriga SACO-förbundens gemensamma a-kassa – har sambandet mellan egenavgifter och arbetslöshet helt satts ur spel. Medan a-kassorna i genomsnitt åläggs en egenfinansiering på 30 procent tvingas AEA betala sina egna kostnader med 150 procent.* AEA måste vara med och betala delar av de andra kassornas kostnader för att hjälpa dem att nå regeringens eftersträvade 30-procentsnivå. En nivå, där AEA redan idag ligger.

– Regeringsförslaget är obegripligt. Det innebär att även om vi skulle lyckas halvera SACO-förbundens totala arbetslöshet, skulle det inte ge några avgiftssänkningar till medlemmarna i SACO-förbunden. En sådan politik är helt missvisande och inkonsekvent, när man på alla andra områden bygger upp system som ska gynna parternas strävan mot sänkt arbetslöshet, säger Karin Åström Iko. (www.dik.se)

Så sant som det var sagt!

Inga kommentarer: