måndag, april 14, 2008

Välj inte högskola på mossig prestige!

I dagens DI har jag och Johan Skarborg, VD på Academic Works en debattartikel om bristande arbetslivsanknytning i högskolan. Vi kräver i artikeln ett bättre samarbete mellan högskola, universitet och näringsliv och förespråkar:
- ett ökat inslag av konkreta yrkeskunskaper
- gästföreläsare från yrkesområdet
-mer praktik
-externa uppdrag från företag som kan kombineras med examensarbeten
-fler mötesplatser där företag och studenter kan bygga nätverk

I artikeln hänvisar vi till Academic works högskolebarometer där studenter har fått sätta betyg på sina lärosäten. Både arbetsgivare och studenter har en tendens att värdera gamla namnkunniga universitet högre än nya utbildningar. Men när studenterna sätter betyg hamnar just dessa äldre universitet i botten. Högst betyg får de nya högskolorna.

Inga kommentarer: