onsdag, april 16, 2008

Stockholms studentvän 2008

SSCO ger varje år ut en utmärkelse för värdefulla insatser för studenterna i Stockholm, och för främjandet av Stockholm som studentstad.

Årets nominerade är en spännande skara-->

- Färgfabriken. För sin kreativitet och sitt nytänkande när det gäller samhällets utveckling. Färgfabriken verkar utifrån insikten att den oväntade dialogen för samhället framåt: kunskap är inte en inre angelägenhet för akademiker och lärosäten, utan skapas och utvecklas i ständig kontakt med det omgivande samhället.

- Skrapan AB. Skrapan är Södermalms nya mötesplats. Den har blivit ett nav för liv och rörelse, och en symbol för ungdom, kreativitet och framtidstro. Skrapan är anpassad till utåtriktade, urbana, självständiga och medvetna människors intressen och livsföring. Den har blivit det internationella landmärke och den ikon som sätter Stockholm på kartan som en kreativ stad där kunskap och innovation är grundstommar i stadsplaneringen.

- Johan Danielson, generalsekreterare för Mälardalsrådet. För att med kraft och nytänkande lyfta frågor om regional utveckling. Mälardalsrådets kansli arbetar outtröttligt för Stockholms utveckling som kunskapsregion och har tagit till sig akademikerperspektivet med stor entusiasm.

Utmärkelsen Stockholms studentvän delas ut för sjunde året i rad. Tidigare pristagare inkluderar bland andra förre landshövdingen Ulf Adelsohn och fastighetsbolaget Svenska Bostäder. Vinnaren presenteras under valborgsmässofirandet på Skansen den 30 april.

Inga kommentarer: