söndag, april 13, 2008

Saco- snart en organisation med 23 medlemsförbund?

Agrifack har tagit första steget till en fusion med Naturvetareförbundet. I dag sa Agrifacks fullmäktige ja till att bilda ett gemensamt förbund för Sveriges naturvetare 1 januari 2009.

- Detta är ett historiskt ögonblick. Nu samlar vi alla naturvetare i ett och samma fackförbund. Tillsammans blir vi 30 000 medlemmar som blir en viktig röst i samhällsdebatten, säger Göran Bäckstrand, ordförande i Saco-förbundet Agrifack.

Att visa på betydelsen av naturvetenskap för att utveckla Sverige som exportnation är en utmaning för det nya förbundet. Lika viktigt är att hitta energi- och klimatsmarta lösningar med naturvetenskapen som grund. Naturvetarna har en nyckelroll i den utvecklingen.

- Mycket glädjande, säger Madelen Nilsson, ordförande i Naturvetareförbundet. Nu blir vi tillsammans ännu starkare och kan utveckla vår service och roll som rådgivare till naturvetare i olika skeden av karriären, liksom att bli det självklara yrkesförbundet för landets alla naturvetare.

Även ute på arbetsplatserna blir det nya förbundet starkare. Att utveckla moderna kollektivavtal som reglerar spelreglerna på arbetsmarknaden är viktigare än någonsin. Bra villkor och löner i en bransch med goda karriärmöjligheter lockar ungdomar att utbildas sig till naturvetare. Innan fusionen formellt kan genomföras behöver Naturvetareförbundet säga ja till Agrifack på sin kongress i oktober. I det nya förbundet för naturvetare ryms yrkesgrupper som till exempel jägmästare, biologer, fysiker, meteorologer, agronomer, dietister, kemister, geologer och datavetare.

För mer information, kontakta: Göran Bäckstrand, ordförande Agrifack, tel. 070-588 91 37 Madelen Nilsson, ordförande Naturvetareförbundet, tel, 070-299 28 24

Inga kommentarer: