tisdag, april 29, 2008

Studiemedelshöjning och fribeloppsslopning

När man surfar runt på borgerliga bloggar och läser om diskussionen kring att centerpartiet gick ut- och fick gehör från Folkpartiet- med att man vill höja studiemedlet kan man ibland få intrycket att folk tycker att det skulle vara ett uttryck av kommunistisk propaganda. Ungefär.

Studiemedelssystemet är inte ett sätt att få folk att fastna i bidragsberoende eller liknande. En del är lån som man betalar tillbaka sedan, och en del är bidrag. Man har kommit fram till att akademikerna är bra för landet- vi behöver vara en grym kunskapsnation även i framtiden och då behövs det bra akademiker- och då måste det finnas ekonomiska möjligheter att studera på heltid. Det är fantastiskt bra.

Tyvärr så har inte studiemedelssystemet riktigt hängt med. Många som är ute och debatterar, eller för all del sitter på beslutande poster, studerade själva under början av 90-talet. Villkoren för studenter såg mycket bättre ut under den här perioden. Studiemedlet har inte räknats upp i den utsträckning det borde, medan alla kostnader i övrigt har ökat lavinartat. Lika mycket pengar som inte räcker tillnärmelsevis så långt.

Det är också farligt att ställa studiemedlet mot fribeloppet. Ett slopande av fribeloppet ger studenterna ökade möjligheter i den mån de hinner arbeta. Jag vet att många utbildningar brister i lärarledd tid, och att vissa kurser absolut inte kräver 40 timmars studier. Men det finns också andra utbildningar där du börjar 8 på morgonen och har seminarier, labbar och föreläsningar till klockan 5. Det är svårt att se att ett slopande av fribeloppet skulle kunna förbättra sitatuionen för dessa studenter. Tiden finns helt enkelt inte, oavsett hur enormt bra det är med kontakter med arbetsmarknaden som jobbet ger. Så som sagt. Ett slopande av fribeloppet skapar möjligheter, en höjning av studiemedlet är jäkligt nödvändig! Jag vägrar att säga att det ena bör göras framför det andra. Det är två viktiga saker som behöver justeras i det svenska systemet kring högre utbildning.

Om man är osäker på hur reglerna ser ut kan man läsa mer i Saco Studentråds rättighetskatalog eller varför inte i Utbildning straffbart?

Inga kommentarer: