tisdag, april 01, 2008

Gymnasieutredningen

Få har väl missat att Gymnasieutredningen kom igår. Hela utbildningssystemet hänger förstås ihop, och det är därför jag med stort intresse läser vad som står i förslaget på en ny gymnasieskola.

Vad som är positivt med förslaget är att det ska bli tydligare för eleven vad olika val innebär. Att det behövs godkänt i fler ämnen för att kunna gå vidare från grundskola till gymnasiet gillar jag också. Ibland känns det som om vi utgår ifrån att eleverna inte klarar skolan och för att vi ska kunna få något flöde sänks målen. Det är ett hånfullt beteende oavsett om man är 16 år och går i skolan, likväl som när man är 36 år och läser på universitetet. Eleven/studenten ska känna garantier kring sina kunskaper.

Lärlingsutbildningen gör comeback. Jag har pratat en hel del med mina finska vänner om lärlingssystemet och efter att hört deras diskussioner om det känns det bra. Att överhuvudtaget skapa mer valmöjligheter när det gäller typ av utbildning är suveränt. Dock måste det faktiskt kompletteras med att man också har möjlighet att fortsätta välja senare i livet. Välja att bli akademiker senare, även om jag inte när jag var 15 år tänkte mig det.

I det förslag som ligger så ska man inte få reducera gymnasieprogrammen på samma sätt längre, det ger inte behörighet till den högre utbildningen. Det skulle betyda att jag inte hade haft behörighet. Jag reducerade mitt gymnasieprogram, jag tog bort Matematik C. Det var inte av taktik för att höja mitt 19.8 betyg till 19.9 eller så. Nej, det handlade om att försöka klara Matematik B och lägga all min tid på den extraundervisning jag hade i det.

Och det går rätt bra för mig trots mitt reducerade program, om jag får säga det själv.

Inga kommentarer: