tisdag, april 29, 2008

Bra för Sverige

Arbetskraftsinvadnring tillåts. Och det är bra. Kvalificerad arbetskraft från länder utanför EU/EES-området bidrar till tillväxt och välstånd. Det har länge varit nödvändigt med en större öppenhet för arbetskraftsinvandringen.

Här kan man läsa mer om vad Saco säger i frågan

Inga kommentarer: