tisdag, april 15, 2008

Tänk på arbetsmarknaden redan vid ansökan


Idag är det den 15 april och sista dagen för ansökan till högskolan. Men hur många tänker då på vad som händer efter examen? Klivet till arbetsmarknaden måste bli kortare.

15 april är det sista ansökningsdag för höstens utbildningar på högskolor och universitet. Många lockas av de attraktiva broschyrerna om spännande kurser och tänker kanske inte på vad som ska hända när det är dags att ta klivet ut på arbetsmarknaden. Men det gör Saco Studentråd. Vi vet att klivet tyvärr för många är onödigt långt .

Eva Westerberg, Saco Studentråds ordförande:
Saco Studentråd arbetar för att minska glappet mellan studier och arbetsmarknad. Som en facklig organisation har vi en unik kompetens att tillsammans med våra medlemsförbund arbeta med frågor som rör övergången från studier till yrkesliv. Vi vet vad som krävs för att underlätta för studenterna, nu gäller det att få universiteten att förstå vilket ansvar de har.

Erfarenhet är vad som behövs för unga ambitiösa akademiker. Utan erfarenhet finns risken för ett slags moment 22. För att få arbete som nyexaminerad måste du ha arbetslivserfarenhet, men för att få arbetslivserfarenhet måste du ha arbetat. Och många studenter saknar denna arbetslivserfarenhet. I en debattartikel i Dagens Industri den 14 april uppmärksammade Saco Studentråd tillsammans med Academic Work behovet av arbetslivskontakter.
Därför verkar Saco Studentråd för att bland annat praktikinslagen ska öka och för att entreprenörskapstänket ska genomsyra den högre utbildningen.

Vi arbetar också med frågan på det europeiska planet. I broshyren "Unga akademiker- Europas resurs och möjlighet", har vi tillsammans med andra europeiska akademikerorganisationer samlat diskussioner och argument för att stärka de nyexaminerades roll på arbetsmarknaden.

Eva Westerberg igen:
Det är viktigt att vi ser en satsning på arbetslivsanknytning och samverkan i högskolan som en vinna-vinnasituation. Bristande samarbete mellan högskolor och näringsliv är ett riktigt resursslöseri då studenternas kompetens inte tas till vara. Varken Sverige eller Europa har råd att missa den kompetensen, för att inte tala om hur tungt det känns för den enskilde

1 kommentar:

Stina Hamberg sa...

Hej tjejen!
Tack :) hoppas att det går hela vägen igenom, vore spännande!

Kram å hörs å hälsa Mikaela och gänget!