lördag, april 26, 2008

Jobbavdrag hjälper inte studenter, Anders Borg!

Till TT kommenterar Anders Borg Lars Leijonborgs löfte om att höja studiemedlet inom kort. Borg menar att studenterna kan dra nytta av jobbavdraget. Men Anders Borg vet inte vad han pratar om. Det finns gränser för hur mycket studenter kan arbeta, både fribeloppsgränsen i studiemedelssystemet och den faktiska tiden en student hinner arbeta.
- Vi studenter får inte mer pengar i fickan genom jobbavdraget , eftersom fribeloppsgränsen ändå sätter stopp för detta, säger Eva Westerberg, ordförande för Saco Studentråd. Att då säga att man inte behöver satsa på studenterna på grund av jobbavdraget visar på en okunnighet kring den faktiska situationen för landets drygt 300 000 studenter.

Saco Studentråd arbetar för en höjning av studiemedlet och ett slopande av fribeloppsgränsen och välkomnar de senaste dagarnas debatt om studenternas ekonomiska situation. Ett höjt eller slopat fribelopp och en studiemedelshöjning behövs visar flera aktuella undersökningar.

- Att tre av fyra allianspartier nu ställer upp på vad vi länge krävt . Dock är det med oro vi konstaterar att landets finansminister inte helt har koll på hur den ekonomiska verkligheten ser ut, avslutar Eva Westerberg.

För ytterligare kommentarer:
Eva Westerberg
070-557 19 84
eva.westerberg@saco.se

Mer information på www.saco.se/student

Saco Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation. Vi samlar framtida akademiker inom de flesta utbildningsområden. Tillsammans är vi omkring 100 000 medlemmar. Saco Studentråd vill påverka utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att förbättra för studenters och nyexaminerades situation. Självklart är vi partipolitiskt obundna och drivs för studenter, av studenter.

Inga kommentarer: