torsdag, april 24, 2008

Studenters hälsa och alkoholkonsumtion för diskussion

Var i går kväll en sväng på Riche och sedan på Bull and Bear med Amanda, Magnus, Tobias, Christoffer med flera. En riktigt trevlig kväll! Dock måste jag börja lära mig att lite mingelmat INTE räknas som middag.

Dagens stora begivenhet är mötet med referensgruppen till den studiesociala utredningen. Vi har fått ett gediget material att läsa på innan, det var inga direkta nyheter, lite uppdaterade siffror som jag inte hade dock. Idag ska vi bland annat diskutera fribeloppet, vilket blir intressant. Ett annat av ämnena är studenthälsan, som ju berörs i ett av direktiven till den studiesociala utredningen. Studenthälsovården är förstås viktig, men Saco Studentråd har i dagsläget begränsade åsikter kring det hela. I vårt Visionsprogram står det "Studenthälsan ska vara utbyggd och väl fungerande för att förebygga och behandla fysisk och psykisk ohälsa hos studenter", och det är ju självklart. Men det ger ju inte så mycket fingervisningar kring hur det ska gå till.

Ett annat av direktiven berör studenters alkoholkonsumtion. Studenter och icke-studerande unga vuxna dricker lika numera lika mycket, vilket tyvärr inte betyder att alkoholkonsumtionen har minskat på lärosätena utan ökat i samhället i stort. En studie från 2003/2004 visar att närapå hälften av studenterna som uppger att de dricker alkohol det senaste året upplevt skador eller problem som är relaterade till alkoholkonsumtionen. Förutom alla problem i övrigt kring det, ökar förstås också risken att misslyckas med studierna genom detta. När jag söker på vårt nätverk om detta genererar det noll träffar. Inget som har diskuterats sedan -99 och framåt alltså. Därför ska det bli intressant att höra om de andra deltagarna i referensgruppen har åsikter och tankar, förutom det sunda förnuftet, om det hela.

Och visst är det symboliskt att jag visualiserar ett inlägg om alkoholkonsumtion med en bild på mig själv med en alldeles för stor öl?

Inga kommentarer: