måndag, mars 30, 2009

Studiesociala utredningen

Jag har precis kikat på presskonferensen av den studiesociala utredningen.

Rent spontant känns det som en hel del bra förslag. Höjt studiemedel och höjt fribelopp, och bra kalkyler som ligger till grund för detta är uppskattade förslag på förändringar. Självklart finns det funderingar kring vissa frågor, men som helhet: bra!

Jag tycker vidare att fokuset kring 4 års gränsen för studiemedel med möjlighet till förlängning har fått lite väl stort fokus i debatten. Med stärkt studie- och yrkesvägledning och samverkan med studenthälsan, kan inte tre års studier på fyra år vara någon orimlighet.

En undran, efter en kommentar till denna post, är vilka studentgrupper som allra mest väljer fel utbildningsingång och känner sig för vad det är man vill studera, vilket är några av de argument som främst används mot förslaget. Jag misstänker nämligen att gruppen som är minst benägna att vilja skuldsätta sig, dvs de med studieovan bakgrund, är de som kanske gör mer genomtänkta val från början och inte tar några år med studiebidrag och studielån för att testa det ena och det andra. Jag har inga siffror på detta, jag vet inte om det heller finns.
Men det skulle vara spännande att kolla på det.

Nåväl, jag återkommer helt klart i frågan efter som jag ska diskutera detta i riksdagen i morgon. Men först, lunchmöte!

Uppdaterad: Efter en kommentar på Facebook av Moa Neuman, SFS, så vill jag lite extra poängtera att detta bara var en väldigt snabb kommentar kring några av områdena. Den studiesociala utredningen har ett viktigt uppdrag i att titta på trygghetsfrågorna för studenter också, och den delen hann jag helt enkelt inte skriva något om då jag sprang iväg på möte.

Inga kommentarer: