måndag, mars 23, 2009

Ungdomsarbetslöshet

Ser på Tv4 Nyheterna ett inslag om ungdomsarbetslösheten som ju som bekant är näst högst i Europa i just Sverige. Närmare var fjärde ung person i Sverige saknar jobb. I inslaget konstateras hur lärlingsutbildningar, låga ingångslöner och flexibel arbetsrätt är gemensamt för de länder som lyckas med att hålla ungdomsarbetslösheten borta. Så ser det ju inte ut i Sverige, där insider-outsidertänket tyvärr är härskande.

I inslaget intervjuas en kallskänka i Köpenhamn, som hyllar det danska lärlingssystemet. För något år sedan var jag och besökte arbetsmarknadsministeriet i Köpenhamn och fick information om bland annat lärlingssystem och studie jobs. Viktiga saker som de lyckas bra med.

Det finns onekligen en hel del att lära av grannlandet. Hos mig virvlar tankarna runt. Det blir lätt så när man avslutar dagen med ideologiska diskussioner med folk som Dick Erixon.

Inga kommentarer: