onsdag, mars 11, 2009

Seminarium om kvaliteten inom välfärden.

I morse presenterade Timbro och Novus Opinion en ny undersökning där vi tittat extra på allmänhetens syn på kvalitet inom välfärden. Presentationen släpptes på ett välbesökt seminarium där även Kommunals ordförande Ylva Thörn och United Minds VD Marie Söderqvist medverkade för att bidra med sina kunskaper och perspektiv.

Arne Modig, som ibland kallas för Mr Opinionsundersökning himself, drog rapporten som bygger på 1000 intervjuer. 9 av10 av de tillfrågade har under det senaste året varit i närmare kontakt med något välfärdsområde. Barnomsorgen och skolan får höga betyg när det gäller både tillgänglighet, kvalitet och möjlighet till påverkan, medan äldreomsorgen genomgående får lägst betyg.

Det finns hos alla tillfrågade en öppenhet för att diskutera förändringar i finansieringen av välfärden, men vad man tror mer eller mindre på som metod varierar. Högutbildade och alliansväljare är mer positiva till ökad konkurrens, och mer skeptiska till skattehöjningar och avgifter. Alliansväljarna är mer positiva till privata försäkringar med de röd-gröna, och främst vänsterns väljare, förordar skattehöjningar.

Kommunal är onekligen ett stort fackförbund med sina drygt 500 000 medlemmar. 80 % av dem är kvinnor, men vad som kanske är mindre känt är att 100 000 medlemmar har privata arbetsgivare. Ylva Thörn berättade om anställda inom äldresomsorgen och deras upplevelser av kvaliteten, baserat på den här rapporten. Kommunal vill göra äldreomsorgen till en riktig framtidsbranch, och man räknar också med att det inom en 10 årsperiod behöver rekryteras väldigt många nya anställda. Men i dagsläget så får äldreomsorgen sämre betyg än andra områden även av Kommunals medlemmar.

Thomas Idergard, som var moderator på seminariet, frågade om utförarfrågan, och hur den spelar roll. Valfriheten inom skola och omsorg är större, pengarna följer individen på ett helt annat sätt än i äldreomsorgen. Thörn menade att det till viss del inte är så enkelt. Drömmen om frihet och rätten att välja är viktig, men vem är det som ska göra valet när man är gammal? Hon sa vidare att vi inte ska tro att den totala lösningen ligger i valfriheten.

Men i vår undersökning frankommer att huvudmannaskapet visst spelar roll, valfriheten stärker kvaliteten.

Marie Söderqvist tog vid, och berättade om hur svenskarna är ett folk som är duktiga konsumenter som kan det här med att jämföra. Det män till exempel helst av allt vill ha en tidning om är hur man köper billig elektronik (det var enligt samma studie fler män som var intresserad av en tidning om whiskey än en tidning om att vara pappa... ) Men när det kommer till tjänster så är vi lite sämre på att hantera det som konsumenter. Det är svårare att göra schyssta jämförelser, eller ens få reda på vad något egentligen ska kosta och man man i så fall kan förvänta sig få för det.

Ett annat perspektiv är att man faktiskt till och med förlorar i status i Sverige av att köpa tjänster, vilket till exempel är helt tvärtemot hur det funkar i USA. En framgångsrik person får inte status av att köpa tjänaster. (Jag fick också veta att min eviga dröm om att ha en egen trädgårdsmästare var vad just kvinnor främst drömde om för tjänst. Jag är så typisk!)

Söderqvist kommenterade dagens varumärkeshantering med att det mer handlade om att veta "vad är värst, Carema eller Attendo Care?"

Thomas frågade om det verkligen är möjligt att jämföra ett köp av en dator med ett köp av sjukvård? Söderqvist sa att det kunde man inte, men man kan influeras av det. I dag pratar vi inte om kostnad överhuvudtaget.

Vilket vi faktiskt förlorar på.

Du kan se seminariet själv här
och läsa Maria Rankkas och Thomas artikel i Newsmill här

Inga kommentarer: