torsdag, mars 12, 2009

Such a waste!

Idag var det ytterligare en del i Maciej Zarembas mycket intressanta artikelserie om att bli svensk, denna gång handlade det om medborgarskap och vad det ska innebära egentligen (en artikel som jag ännu inte hittar på nätet).

Idag har också TCO släppt en rapport som visar ännu mer på vilket sjukt slöseri det är med människors kompetens. Resultat från rapporten visar bland annat
  • att utbildning lönar sig för alla, men att en svensk högskoleutbildning lönar sig mindre för personer födda i östra Europa, Afrika, Asien eller Latinamerika, i synnerhet för dem som kom till Sverige när de var sju år eller äldre. De har högre risk att vara arbetslösa än inrikes födda akademiker med samma inriktning på sin utbildning. Bland dem som har ett arbete är dessutom risken högre att arbetet är relativt lågavlönat. Det senare gäller även dem som kom till Sverige innan de fyllt sju år och som således har hela sin utbildning i Sverige.
  • De data som använts för denna rapport har ingen information om individernas kunskaper i svenska språket, men alla har tillräckligt goda kunskaper för att klara en högskoleutbildning. Det är inte heller en sannolik förklaring till varför de akademiker som kom till Sverige redan innan de började grundskolan har lägre lön om de är födda i Afrika, Asien eller Latinamerika.
  • Utrikes födda akademiker söker jobb mer intensivt än inrikes födda. Men de har sämre tillgång till resursstarka nätverk som kan ge kontakter in på arbetsmarknaden.
  • Diskriminering på arbetsmarknaden förekommer mot utrikes födda akademiker med svensk examen.
  • Facket har möjlighet att ingripa i några av de mekanismer som ligger bakom dessa skillnader på arbetsmarknaden. Ett system med mentorskap och att alla studenter erbjuds möjlighet till praktik kan kompensera för bristen på nätverk och motverka diskriminering. Facket skulle också kunna bevaka att sökande med utländskt klingande namn inte sorteras bort i rekryteringsprocessens allra första steg.

Hela rapporten finns här

Jag blir upprörd ner till tårna när jag läser framförallt denna punkt De data som använts för denna rapport har ingen information om individernas kunskaper i svenska språket, men alla har tillräckligt goda kunskaper för att klara en högskoleutbildning. Det är inte heller en sannolik förklaring till varför de akademiker som kom till Sverige redan innan de började grundskolan har lägre lön om de är födda i Afrika, Asien eller Latinamerika.

Det är ju faktiskt helt galet! Hur kan det finnas en sådan fixering kring var folk kommer ifrån? För någon annan förklaring är det svårt att se. Något gör att människor från Afrika, Asien, Latinamerika och östra Europa inte ses som lika kompetenta som andra människor utan bedöms utifrån sin hudfärg och bakgrund. Det är bara att hålla med Sture Nordh: Det här är resultat som förtjänar att tas på mycket stort allvar.

Det här är människor som har examen från en svensk högskola, och som sagt kan språket och det tillräckligt bra för att klara en svensk utbildning. De söker mer jobb än inrikes födda personer, och ändå är deras villkor och möjligheter på arbetsmarknaden sämre.

Vill i sammanhanget också slå ett slag för Göran Arrius, Juseks ordförande, debattartikel som kom för några veckor sedan som pekar på bristen av individanpassad svenskutbildning för nyanlända akademiker, något som även Zaremba skriver om här.

I slutet av 2008 beslutade regeringen om en ny lag för arbetskraftsinvandring. Enligt aktuella siffror från Sveriges Kommuner och landsting fanns det 2008 totalt 9 243 000 svenskar, varav 5 419 000 var mellan 20-64 år. 2030 förväntas vi öka med 807 000 personer, till 10 050 000 svenskar. Men ökningen mellan 20-64 år är bara 15 000 personer. Behovet av mer arbetskraft utifrån är således stort. Med det i minne blir konstaterandet att ingen svensk myndighet på något sätt har sett ett intresse i att ta reda på vad nyanlända flyktingar har för yrke än mer absurt. Zaremba skriver: I decennier har staten registrerat vilket kakel som Svensson har i sommarstugan samt när han onanerade för första gången. Ingen aspekt av vårt leverne har befunnits för trivial för centralbokföring. Men att de flyktingar som Sverige tar emot har ett yrke, det har samtliga myndigheter råkat missa.

Meningen med SFI är ju att invandraren ska lära sig språket, som är den främsta biljetten till gemenskap, och iförlängningen kunna klara sig själv genom arbete. Men det som beskrivs i artiklarna verkar vara långt ifrån det målet. Olika typer av förvaring av människor är det som kommer först upp i mitt huvud. Ett sånt slöseri med tid och kompetens! I en del kommuner är SFI-undervisningen en del av Komvux, medan många kommuner valt att lägga undervisningen på entreprenad. En fungerande marknad kräver dock kunder som får rätt information och som har ett val. Det har inte SFI-studenterna. Om de inte går på anvisad Vägen in i samhället-kurs eller vardagssvenska-kurs förlorar de sin plats. Zaremba skriver att de ofta inte har något att jämföra med. Hur ska de kunna veta att den många gånger fullständigt urspårade undervisningen i själva verket inte är svensk standard? Vem ska man fråga?

Så, vi kan alltså konstatera att det är svårt att komma till Sverige som liten, gå i skolan hela sitt liv och även utbilda dig akademiskt om du kommer från Afrika, Asien, Latinamerika eller östra Europa. Visst, du tjänar mer på det jämfört med att inte utbilda dig, men jämfört med dina svenska kamrater så är du en förlorare. Om du är utbildad i något annat land, och kommer till Sverige så kommer det var stor risk att ingen bryr sig om att kolla vad du är för prick och vad du kan för något.

Åh, detta slöseri på alla nivåer!!!

1 kommentar:

Eva Cooper sa...

Oh det där har jag skrivit fel tidigare... pinsamt!

Ja verkligen.