måndag, mars 23, 2009

3T

I helgen föreslog centerpartiet att grundskolan ska införa ett treterminssystem. Jag gillar att man vågar ifrågasätta sånt som vi tar för givet ska vara på ett visst sätt, som terminerna i grundskolan. Men det kan ju också vara så att saker är organiserade redan på det bästa sättet.

Däremot så kan högskolan organiseras på bra mycket mer effektivt än idag. Det finns två huvudargument till att diskutera ett treterminssystem; dålig genomströmning i högskolan och studenternas dåliga privatekonomi. Det tar lång tid att färdigställa en högskoleutbildning i Sverige idag. Examensfrekvensen och poängproduktionen står sig idag dåligt vid en europeisk jämförelse. Ett mer flexibelt system byggt på tre terminer och en därmed heltidsförsörjning under året skulle således kunna vara ett sätt att både minska utbildningstiden räknat i år och förbättra den under senare år allt sämre studiesociala situationen för många studenter.

Dock kan ju samma argument som Magnus använder mot grundskoleförslaget även användas när det kommer till högskolan, ... att ta ifrån elever möjlighet att sommarjobba, känna på arbetslivet eller för den delen vila upp sig i de yngre åren är inte okej.

Sommaren är ett bra sätt att öka sin arbetslivserfarenhet.
Om man fixar sommarjobb det vill säga.
Och hinner ägna våren åt att fixa sommarjobb trots tentor och uppsatser.
Annars blir alternativet lätt lite halvkassa sommarkurser som inte har så mycket relevans för utbildningen.

Nästa vecka ska jag och SFS ordförande Moa Neuman kommentera den nya studiesociala utredningen i riksdagen. Vi får se hur genomströmning och trygghet kombineras i den.

Inga kommentarer: